Vastenproject

Werkgroep VA Horst voor de vastentijd in 2017 heeft besloten

om weer samen met het Dendron College “Helpende Handen” in India te gaan ondersteunen.

Het betreft hier een deelproject (“MOEDER EN KIND”) waarvan een korte beschrijving hieronder.

Het banknummer waarop een bedrag gestort kan worden is: NL62RABO0304487953

 

 

 

 

 

HELPENDE HANDEN INDIA

PROJECT 2017

‘MOEDER EN KIND’

een afdeling van het Helpende Handen Ziekenhuis

 

Inmiddels geniet het goede doelen project Helpende Handen (HH) in de regio Horst enige bekendheid. Al vele jaren werkt Helpende Handen samen met het Dendron College en in de vastentijd met de vastenactiegroep Horst aan de Maas.

 

Steven Vidyaakar (1953) is de initiatiefnemer van HH India.

Kwetsbare weeskinderen, kwetsbare ouderen, vrouwen en mannen met psychiatrische ziekten, verstandelijke beperkingen en lichamelijke handicaps worden  sinds 1983 bij HH  liefdevolle opvangen. HH helpt waar hulp nodig is en zorgt waar directe zorg nodig is.

HH investeert ook in de toekomst. Door basis-,  middelbaar- en beroepsonderwijs aan te bieden kunnen kansarme jongeren een zelfstandig en menswaardig bestaan opbouwen.
HH is niet aan religie gebonden en onafhankelijk van de overheid.

 

In de wijde omgeving van Tiruverkadu,  waar de hoofdlocatie van HH is gevestigd, wonen zeer arme hardwerkende landbouwers-, bouwvakkers- en loonwerkersgezinnen.

Zij kunnen geen gebruikmaken van de basisgezondheidsvoorzieningen van de stad Chennai.

De kosten zijn te hoog, de afstanden te groot en vervoer is te duur.

Zij blijven dan ook vaak verstoken van gezondheidszorg. HH wil, tegen een voor iedereen betaalbare prijs, kwalitatief goede preventieve medische zorg en medische behandeling bieden aan deze bevolkingsgroepen in het nieuwe HH-ziekenhuis.

Een van de hoofddoelstellingen van het HH-ziekenhuis is de zorg voor in crisis geraakte kansarme zeer kwetsbare zwangere vrouwen met een psychiatrische ziekte en/of een verstandelijke beperking en hun kinderen.

Per jaar zullen er,  zo blijkt uit onderzoek,  ongeveer  tussen de 700 en 1800 kansarme vrouwen in het ziekenhuis kunnen bevallen. De moeders en kinderen krijgen zo de noodzakelijke behandeling. Daarnaast zullen er ongeveer 20 tot 30 vrouwen bevallen die opgevangen zijn binnen HH.

Steven Vidyaakar heeft ons gevraagd  de inrichtingskosten van € 27.500,-

voor de 2 verpleegafdelingen voor ‘moeder en kind’ en 1 kraamafdeling te financieren.

Zoals al zovele jaren onder steunt Wilde Ganzen ook deze keer dit bijzondere project met een premie.

Voor informatie: www.helpendehandenindia.nl