Pastoor deken Lic. A. de Graaf Woutering

Deken de Graaf WouteringAlexander de Graaf Woutering

Hoofdstraat 7, 5961 EX, Horst

Tel. 077-3981416,

Van 1989 tot 1993 – in de tijd van deken Hanneman - was hij kapelaan in de dekenale Lambertusparochie in Horst. Pastoor-deken de Graaf Woutering was werkzaam in de Paterskerk in Venray en als assistent in het dekenaat Venray. Hij heeft een universitaire studie in de Sociale Leer van de Kerk afgerond. Naast zijn werkzaamheden in Horst zal hij een klein gedeelte van zijn tijd als aalmoezenier blijven besteden aan zijn werkzaamheden bij de Dienst Kerk en Samenleving.