H. Oda Melderslo

Patroonheilige: H. Oda

 

Adres: Rector Mulderstraat 5
Postcode: 5962 AH
Plaats: Melderslo

 

Bouwgeschiedenis

In 1921 werd de kerk in Melderslo in gebruik genomen.Deze kerk werd op 23 november 1944 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Direct ontstonden plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. Hiervoor werd een nieuwe plaats gezocht, omdat de kerk groter moest worden dan de oude. Architect Boosten werd reeds in 1945 aangezocht om een heel complex van gebouwen te ontwerpen: een kerk, een meisjesschool, een bewaarschool, een parochiehuis, een zusterklooster en een opslagplaats annex winkel voor de Boerenbond. Pas in 1951 werd de bouw aanbesteed. De kerk werd op Beloken Pasen 1952 in gebruik genomen.

 

parochiecoordinatoren

 

     
  Dhr. M. van de Pas     tel.  077 398 3121  
     
     
  Dhr. H. Vergeldt          tel.  077 398 4779  

 

Uitvaarten, beheer kerkhof en aanvragen begraven

Contactpersoon: Dhr. G. Driessen 077 – 398 11 74

 

Administratie kerkbijdragen

     
Misintenties: NL04 RABO 0132 9035 63  
Kerkbijdragen: NL64 RABO 0132 9039 38  

 

Voor verdere informatie over de verschillende werkgroepen binnen de parochie kunt u contact opnemen met het algemene secretariaat van het cluster, Hoofdstraat 7 te Horst, tel. 077 – 398 14 16 of emailen naar secretariaat@rkhorst.nl. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.