H. Lambertus Horst

Patroonheilige: H. Lambertus

 

Adres: St. Lambertusplein 16
Postcode: 5961 EW
Plaats: Horst

 

Bouwgeschiedenis

De eerste keer, dat melding gemaakt wordt van een kerk te Berkelo, zoals Horst toen nog heette, was 1219. Omstreeks 1400 werd een zware westtoren gebouwd, die tot 1944 is blijven staan. De kerk werd in opeenvolgende fasen voorzien van zijbeuken – die de toren insloten - en zijkoren.

Op 12 oktober 1944 werd de kerk beschoten en vloog in brand. Op 22 november 1944 hebben de Duitsers de toren opgeblazen. De kerk, alsmede de kunstvoorwerpen die zich daarin bevonden, werden vernield. In 1946 werden de restanten van de oude kerk gesloopt. In 1948 werd Alfons Boosten als architect aangesteld om een nieuwe kerk te bouwen. De keuze van een atrium aan de westzijde en de plaatsing van de toren aan de noordoostzijde waren nog nergens eerder gezien. Op 17 november 1952 werd de huidige Lambertuskerk in gebruik genomen.

 

     
     
     
     
     
     

Uitvaarten, beheer kerkhof en aanvragen begraven

Contactpersoon: Dhr. A. Rongen

077 – 398 32 93

Registratie grafrechten en verlengingen: Jos Vissers....  tel. 077 3984574

Kerkbijdragen- en ledenadministratie

Contactpersoon: Dhr. H. Kuijpers 077 – 398 29 75
Kerkbijdragen: NL36 RABO 0123 6075 74  
Voor overige kerk- en parochiediensten (misintenties): NL66 RABO 0123 6025 72
t.n.v. penningmeester St. Lambertusparochie Horst
 

 

Voor verdere informatie over de verschillende werkgroepen binnen de parochie kunt u contact opnemen met het algemene secretariaat van het cluster, Hoofdstraat 7 te Horst, tel. 077 – 398 14 16 of emailen naar secretariaat@rkhorst.nl. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.