Parochies

de zes parochies van het cluster Horst hebben 1 gezamenlijk bestuur (zie onder Algemeen)

in de parochies zelf wordt er met coordinatoren gewerkt die de gang van zaken op orde houden en het contact met de vele vrijwilligers onderhouden.