Parochie Meterik

 

 

zaterdag 21 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur

1.ter intentie van de parochie

 

zaterdag 28 oktober, 30e zondag door het jaar, 19.00 uur

1. overledenen v.d. familie van Lieshout- Fattori

 

zondag 5 november, 31e zondag door het jaar, 11.00 uur

aansluitend gravenzegening mmv fanfare Concordia

1. Gerard Kuenen ( jaard.),

2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters- v. Wijlick ( jaard.)

 

Lectoren:                      Acolieten:                     Collectanten:

21.10: Henny Bergs               21.10: Jan Philipsen               21.10: Piet Colbers

28-10: Henny Jenniskens      28-10: Theo v. Rens              28-20: Piet Colbers

05-11: Susan Baltussen         05-11: Theo v.R. , Huub B.    05-11: Jan Steeghs

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 25,- en onder vermelding van       naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een  envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.

2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com  en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 25,- overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.

3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet 

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens een maal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Dooprooster 2017: 18-06, 20-08, 22-10 en 10-12.

 

Ziekencommunie

Ziekencommunie,  kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023 

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.