Parochie Meterik

 

zaterdag 1 juli, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur

1. Mina Tacken- Jenniskens en Mathieu Tacken ( jaard.),

2. Nella v.d. Beuken en overledenen v.d. familie ( jaard.)

 

zaterdag 8 juli, 14e zondag door het jaar, 19.00 uur

1. overledenen v.d. familie Tacken- Houben ( jaard.),

 

zaterdag 15 juli 15e zondag door het jaar, 19.00 uur

1. Frans Geurts, Leen Geurts/ Smedts en overledenen v.d. familie

 

zaterdag 22 juli, GEEN H.Mis ivm vakantierooster

 

zaterdag 29 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur

1. Gerda Lemmen

2. Sjeng Heldens en Catharina Keijsers ( jaard.)

 

zaterdag 5 augustus, GEEN H.Mis ivm vakantierooster

 

Lectoren:                      Acolieten:                     Collectanten:

01-07: Jos Tielen                   01-07: Minke Dierx                01-07: Piet Colbers

08-07: Maria v. Rijswick        08-07: Max v. Dieten             08-07: Jan Steeghs

15-07: Sophie Houben           15-07: Jan Philipsen              15-07: Tjeu Tacken

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 25,- en onder vermelding van       naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een  envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.

2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com  en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 25,- overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.

3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet 

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens een maal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Dooprooster 2017: 18-06, 20-08, 22-10 en 10-12.

 

Ziekencommunie

Ziekencommunie,  kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023 

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Vakantierooster

Vanaf het weekend van 15/16 juli is er weer een vakantierooster van kracht in de parochiefederatie van Horst.

Dat betekent dat er in Meterik een H.Mis zal zijn op: 15-07, 29-07, 12-08, 19-08, 02-09.

Op 9 september is er geen mis in Meterik, in verband met de jaarlijkse processie naar Tienray op 10-09. Ook op 16-09 as zal er, volgens het voorliggend rooster, géén H.Mis zijn in onze parochie.

Voor prints van het rooster wordt gezorgd. Deze zijn mee te nemen achter in de kerk.

 

Intenties die zijn vastgelegd voor zaterdagen waarop er geen mis is gepland, zullen worden verschoven naar de zaterdag ná de geplande datum.

Wie een bestelde intenties op een andere datum wil, wordt verzocht zich te melden bij het parochiesecretariaat ( zie telefoonnr. en mailadres hierboven).