Parochie Meterik

 

 

zaterdag 16 december, 3e zondag van de Advent, 19.00 uur

1. zeswekendienst Louis Litjens,

2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters- van Wijlick

 

zaterdag 23 december, 4e zondag van de Advent, 19.00 uur

1.Stien en Piet Hermans- Reijnders

 

zondag 24 december

19.00uur: Kom kijken naar de kerststal. Viering voor de jonge gezinnen

20.00uur: nachtmis Kerstmis

1. Peter Bergs, Petronella Gooren en Henrica Smits ( jaard.),

2. Gerard Kuenen ( jaard.)

 

maandag 25 december, 09.30 uur, hoogmis tgv het hoogfeest van Kerstmis

1. Johannes Geurts, Maria Heijligers en kinderen ( jaard.)

 

zaterdag 30 december , 19.00 uur, feest van de heilige Familie

1. Frans Geurts, Leen Geurts- Smedts en overledenen v.d. familie

 

Lectoren:                      Acolieten:                     Collectanten:

16-12: Henny Jenniskens      16-12: Theo v. Rens              16-12: Jan Steeghs

23-12: Henny Bergs               23-12: Theo v. Rens              23-12: Tjeu Tacken

24-12: Susan Baltussen         24-12: Huub Baltussen          24-12: Piet Colbers

25-12: Piet Kuenen                25-12: Jan Philipsen              25-12: Jan Steeghs

30-12: Margriet Hendriks       30-12: Theo v. Rens              30-12: Tjeu Tacken

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 25,- en onder vermelding van       naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een  envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.

2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com  en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 25,- overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.

3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet 

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens een maal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Doopdatums in 2018: 25-02, 22-04, 17-06, 21-10 en 09-12

 

Ziekencommunie

Ziekencommunie,  kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023 

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Voor in de agenda:

09-12: Op deze zaterdag ontvangen 13 kinderen het heilig Vormsel. De mis begint om 19.00 uur.

23-12: 19.00 uu. Mis tgv de 4e zondag van de Advent

24-12: Kom kijken naar de kerststal…steek een kaarsje aan en luister naar kerstmuziek.

Aanvang: 19.00 uur.

Om 20.00 uur: mis tgv Kerstavond. In deze mis wordt gezongen door seniorenkoor Zanglust.

25-12: mis tgv Kerstmis, aanvang 09.30 uur. Traditiegetrouw wordt deze mis opgeluisterd door de fanfare.

26-12: geen mis in Meterik. Er is mogelijkheid om een mis bij te wonen om 09.30 in Horst of om 09.30u in Hegelsom.