Kinderkoor

In de Lambertusparochie is een kinderkoor met de naam IGONA. Het kinderkoor IGONA verzorgt eens in de 3-4 weken de heilige Mis op zaterdagavond . Dit koor is toegankelijk voor kinderen van alle scholen. (vanaf groep 3) Er wordt geen leeftijdsgrens gesteld! De repetitie is op donderdagavond van 18.30 tot 19.15 uur in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk. Je mag gerust eens vrijblijvend komen luisteren. In de schoolvakanties is er geen koor!

Het koor heeft in mei 2017 haar 40 jarig bestaan gevierd.

 

Igona nieuws:

 

Onderstaand volgen de data waarop we weer zingen:

 

 

 

Nieuwe data schooljaar 2017/2018: 

24 februari

24 maart Palmzaterdag

14 april

19 mei

23 juni

 

 

Meuleveld Kinderkoor

Het “Meuleveld.Kinderkoor” komt, zoals de naam al doet vermoeden , van BS “Meuleveld”. Het koor werd opgericht in 1971 en stond tot oktober 2011 onder leiding van Piet van Kempen en vanaf die datum is Jacqueline Fijnaut de dirigente.

In 2001 werd het 30 jaar bestaan gevierd met het uitbrengen van een CD. Op die CD staan nieuw gemaakte liedjes, vervaardigd door Horster tekstschrijvers en componisten.

Het koor bestaat uit meer dan 100 kinderen van groep 5 t/m 8 en verzorgt per jaar zo’n 4 kerkelijke gezinsvieringen

 

 

Het koor repeteert wekelijks van 11.30 tot 12.15 uur. Voor meer informatie zie: www.meuleveldkinderkoor.nl

Data gezinsmissen Meuleveldkoor:

schooljaar 2017/2018:

 

9 juni 18.00uur