Gezinsmissen/kind vriendelijke vieringen:

De meeste parochies beschikken over een gezinsmiswerkgroep. Deze bestaat uit een groep enthousiaste ouders. 3 tot 4 maal per jaar worden er gezinsmissen gehouden, waarbij de kinderen van de basisscholen en de kinderkoren nauw betrokken worden.

In de Lambertuskerk worden de missen die opgeluisterd worden door kinderkoor Igona "kindvriendelijk" gebracht. Dit houdt in dat de teksten aangepost worden aan het niveau van kinderen. Ook worden de kinderen tijdens deze h.mis zoveel mogelijk bij alles betrokken