Kerkbesturen = 1 kerkbestuur!

 

 

Parochiefederatie Horst- Sevenum een feit

Met ingang van 1 juli 2017 is in de regio Noord Limburg een nieuwe parochiefederatie gerealiseerd: Horst-Sevenum. Deze federatie, die bestaat uit de parochies van Horst, Sevenum, Hegelsom, Kronenberg, Melderslo, Evertsoord, Meterik, America en Griendtsveen maakt deel uit van het Dekenaat Horst.

Het kenmerk van een parochiefederatie is dat deze door één bestuur wordt geleid, maar dat de afzonderlijke parochies blijven bestaan.  Binnen de parochies wordt de dagelijks gang van zaken geregeld door de parochie-coördinatoren die tevens het contact onderhouden met het federatiebestuur.  Deze parochie-coördinatoren zijn de antennes van het federatiebestuur.

Het doel van de federatie is om door intensieve samenwerking beter het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die in deze tijd op ons af komen. Daartoe wordt momenteel gewerkt aan een beleidsplan voor de gehele (nieuwe) federatie waarbij de inbreng van alle parochies wordt gevraagd en meegenomen. Het doel is om met de uitvoering van het beleidsplan de parochianen weer echte “leden van de club” te maken. Uiteraard primair gericht op de geloofsbeleving, maar vooral ook om meer maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren. Daarbij staan diaconie en begrip voor elkaars standpunten hoog op de agenda.

 

Het nieuwe bestuur:

Dit houdt concreet in dat de bestuursleden van de beide huidige parochiefederaties (Sevenum en Horst) eervol ontslag krijgen en dat er een nieuw bestuur wordt gevormd dat bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de aangesloten parochies.

Tot de officiële benoeming van het nieuwe bestuur zal het zittende bestuur de lopende zaken behandelen. Het samenstelling van het nieuwe bestuur zal als volgt zijn:

 

Pastoor-Deken de Graaf Woutering              voorzitter

Dhr. Joop de Hoon                                        vice voorzitter

dhr. Sjaak  Adriaanssen                               secretaris

Dhr. Pierre Gubbels                                      penningmeester

Dhr. Jan Linders                                           gebouwen

Dhr. Martijn                                                   gebouwen

Dhr. Henk Versleijen                                    communicatie

Dhr. Tjeu Tacken                                          vrijwilligers/personeel

vacant                                                            pastoraal/liturgie

 

               
  .            
               
.